Den kullen hoppas vi ska födas nu under vårvintern/våren