Utställningar

 

Utställningar vi är anmälda till:

 
25-26/8 styr vi kosan söderut, till SUKs utställning i Sundsvall. Giganti får följa med även denna gång som sällskapskatt till Nadya som då för första gången ska ställas i vuxenklass.

15-16/9 åker vi med samma gäng till NOS utställning i Luleå

 

 

Tidigare utställningar

 
Utställningsresultat S*Lince's Genova (Minessa)
 
Utställningsresultat: SE* Sibir Koshki Kibibi (Kibibi)
 
Utställningsresultat: S*Lince's Giganti (Giganti)
 
Utställningsresultat SE*Arwati's Twiga (Doris)
 
 Utställningsresultat S*Lubov Sibiri Nadya Topasovna (Nadya)