Utställningar

 

Utställningar vi är anmälda till:

 
25-26/8 styr vi kosan söderut, till SUKs utställning i Sundsvall. Giganti får följa med även denna gång som sällskapskatt till Nadya. som då för första gången ska ställa i vuxenklass.

 

 

 

 
Tidigare utställningar
 
Utställningsresultat S*Lince's Genova (Minessa)
 
Utställningsresultat: SE* Sibir Koshki Kibibi (Kibibi)
 
Utställningsresultat: S*Lince's Giganti (Giganti)
 
Utställningsresultat SE*Arwati's Twiga (Doris)
 
 Utställningsresultat S*Lubov Sibiri Nadya Topasovna (Nadya)